TEPLO.CK.UA LOGO
Интернет магазин TEPLO.CK.UA
АРГУС-СЕРВИС
Интернет-магазин  ·  Скидка 5% +  ·  Промышленное  ·  Статьи  ·  Сотрудничество  ·  Модульные котельные  ·  Сервис   ·   О нас
Черкассы: (0472) 33-00-40, 33-00-50

 Статья детально

Wilo - розумний ПІДХІД до водовідведення (Стаття "М+Т", №04,2004)
Статья из раздела: Статьи про оборудование: WILO

Информация: Насос, Насос водяной, Насос Wilo

Перейти к описанию торговой марки WILO (ВИЛО)


Орієнтовно в обсягах районного центру річне споживання електроенергії підприємствами комунального комплексу складає десятки мільйонів кіловат-годин. Більша частина цієї електроенергії споживається електродвигунами різноманітних установок. Одними з енергоємних агрегатів комунальних господарств є каналізаційні насоси. Рішення про заміну насоса повинно прийматися після проведення енергоаудиту, в результаті якого визначаються реальні показники роботи обладнання. На підставі даних про режим роботи мережі здійснюється техніко-економічне порівняння варіантів. Залежно від поставлених задач критерії оцінки можуть бути різними. Часто у наш час на комунальних підприємствах основним є критерій зниження експлуатаційних енерговитрат, а також мінімізація капітальних вкладень.
Звичайно підвищення енергоефективності насосних установок однозначно тлумачать як зниження споживаної потужності обладнання за рахунок застосування агрегатів з більш високим ККД порівняно з тими, які планується замінити. Це абсолютно правильний, але не зовсім всеохоплюючий підхід, і ось чому. 
Як свідчить багаторічний досвід роботи, при розгляді всього обсягу коштів, що витрачаються на насосну станцію впродовж усього її життєвого циклу, близько 50-60% складають витрати на споживану електроенергію (мал. 1). Тому кожний процент ККД насоса відіграє дуже важливу роль. Особливо відчутною стає сума економії, якщо підрахувати кількість електроенергії, спожитої про-тягом, наприклад, 15-річного терміну експлуатації насоса.

Розподіл витрат на спорудження й експлуатацію насосної станції
Мал.1. Розподіл витрат на спорудження
й експлуатацію насосної станції

Гідравлічна характеристика насоса
Мал.2. Гідравлічна характеристика насоса, графік ККД і
потрібної потужності на валу

Для забезпечення більш раціонального рішення на цьому етапі дуже важливо правильно побудувати весь процес проектування. Графік ККД насоса являє собою криву, пік якої  припадає  на  середню  третину гідравлічної характеристики (мал. 2). При розрахунку потрібного напору необхідно якомога точніше визначити всі його складові, тобто геодезичний перепад висоти, втрати на тертя у трубопроводах та запірній арматурі. Якщо на цьому етапі значення потрібного напору буде завищене, то насос буде підібраний на оптимальну роботу відповідно до характеристики системи 1. Однак, якщо фактичний опір системи виявиться нижчим (характеристика системи 2), робоча точка перейде правіше і ККД знизиться на 7%. На жаль, можливість регулювання положення робочої точки засувкою на напірному трубопроводі у випадку водовідведення обмежена, оскільки при такому регулюванні зменшується прохідний переріз і збільшується ризик засмічення. А у випадку, коли при регулюванні було допущено помилку і витрата зменшилася настільки, що швидкість потоку стала нижче 0,7 м/с, у стічних водах, що перекачуються, почне випадати осад і утворюватимуться мулисті відкладення на стінках трубопроводів.
Якщо повернутися до розгляду діаграми витрат, ми побачимо, що капітальні витрати на придбання обладнання складають лише близько 3-5%. Це зайвий раз ілюструє той факт, що порівняно великі капітальні витрати на придбання високоефективного обладнання окупаються у перші ж роки експлуатації за рахунок зекономленої електроенергії. Для того, щоб обладнання оптимально відповідало вимогам замовника, Wilo пропонує не тільки точний підбір насоса, але й індивідуальне рішення для кожного випадку. Спочатку за заданими параметрами вільного сферичного проходу, витрати й напору підбивається насос, характеристика якого знаходиться найближче до проектної робочої точки. Потім підрізанням робочого колеса до певного діаметра досягається така гідравлічна крива, при якій з високою точністю забезпечується відповідність фактичних параметрів проектним.
На наступному етапі підбирається електродвигун. Конструкція електродвигуна залежить від способу монтажу - занурювальна установка в накопичувальному резервуарі або «суха» у машинному залі. Для занурювальної установки призначені двигуни серії Т, які віддають тепло нагрівання обмоток двигуна в перекачуване середовище безпосередньо через корпус статора. «Суха» установка потребує, щоб двигун був заповнений мастилом, що виконує роль теплоносія, або мав маслонаповнений кожух охолодження. Відібране від обмоток двигуна тепло через теплообмінник, що знаходиться у нижній частині електродвигуна, також віддається перекачуваним стічним водам. Таку конструкцію мають двигуни FK і FKT.
Потужність двигуна визначається виходячи з допустимої області роботи. Як видно на мал. 2, робоча область обмежена червоними вертикальними лініями. При цьому ліворуч можливість роботи обмежена через ризик засмічення внаслідок зниження швидкості потоку і можливості виникнення кавітації і вібрації вала. Праворуч область роботи обмежена небезпекою перевантаження електродвигуна і також виникненням кавітації. Для визначення необхідної потужності двигуна важливим параметром є мінімальний допустимий напір насоса. Цей параметр визначає максимальну витрату, з якою буде працювати насос.
Конструкція каналізаційного насосаМал.3. . Конструкція каналізаційного
насоса з незалежним контуром
охолодження (занурювальна та
«суха» установка):1
- кабельний ввід;
2 - клемова коробка; З - вал із
нержавіючої сталі; 4 —крильчатка
на циркуляцію мастила;
5 - теплообмінник; 6 - верхній та
нижній підшипники; 7 - контур
циркуляції мастила; 8 - блокове
ущільнення вала; 9 - робоче колесо;
Якщо фактичний напір насоса буде менше мінімально допустимого, насос перейде в режим роботи з підвищеним споживанням потужності (мал.2), в тому разі коли потужність двигуна буде менша за споживану насосом, двигун перейде в режим перевантаження, який може значно скоротити термін експлуатації насоса. Зазвичай мінімальний напір визначають як геодезичний перепад висоти між точкою встановлення насосів та точкою виливу.
Помітною частиною комплексних витрат є видатки на ремонт і сервісне обслуговування, які складають близько 10-15%.
Необхідно відзначити, що для енергоємного обладнання витрати тільки на демонтаж, ремонт і наступний монтаж складають значні суми, не кажучи вже про вартість запасних частин. Тому для мінімізації цієї статті витрат необхідно заздалегідь попіклуватися про повний та надійний захист насоса від усіх видів пошкоджень.
Wilo пропонує цілий комплекс засобів захисту, покликаних не допустити пошкодження насоса і своєчасно попередити персонал про виникнення проблеми.
Взагалі, електродвигун повинен бути захищений від перегрівання обмоток та потрапляння всередину вологи. Волога може потрапити або через кабельний ввід та клемову коробку, або через пошкоджене ущільнення вала та проміжну масляну камеру. Для захисту від протікання встановлюється електрод, який фіксує збільшення провідності між са-мим електродом та корпусом насоса при потраплянні води і подає сигнал про початок протікання. Для захисту обмоток від перегрівання встановлюються два комплекти термісторів, перший із яких подає попереджувальний сигнал про початок перегрівання (125 °С), а другий - команду на відключення електродвигуна (140 °С).
Другим аспектом мінімізації витрат на ремонт та обслуговування є застосування надійних високоякісних комплектуючих (мал. 3).
Верхній та нижній підшипники розраховані на тривалий термін експлуатації у важких умовах. Робоче колесо та корпус насоса виготовляються з матеріалів, стійких проти корозії та впливу абразивних частинок. Блокове ущільнення вала слугує для захисту від протікання в умовах перекачування дуже забруднених середовищ. Стаціонарне та рухоме кільця тертя захищають від спрацьовування робоче колесо. Кабельний ввід забезпечує якісну герметизацію клемової коробки від протікання.
Ретельний підбір моделі та конструкційних матеріалів обладнання, оптимальної потужності двигуна, комплексу засобів захисту, сервісного регламенту - все це забезпечить надійну роботу і тривалий строк служби насосів.
Компанія Wilo пропонує вам співпрацю у вирішенні задач водовідведення будь-якого ступеня складності.

 

(Стаття "М+Т", №04,2004)


 Все статьи по данной тематике
Статьи про оборудование: WILO
 · WILO-Stratos у дії (Стаття "М+Т", №07,2004, ВІЛО УКРАЇНА, Представництво у Києві)
 · Wilo - розумний ПІДХІД до водовідведення (Стаття "М+Т", №04,2004)
 · Насос допоможе заощадити (СтаттяМ+Т, №10,2007, Геннадій Поберезніченко, керівник регіональних продажів "ВІЛО Україна")
 · Насосне обладнання у сучасних системах ОВК (Стаття "М+Т",№01,2008, Володимир Мирошко, регіональний представник «ВІЛО Україна»)
 · Насоси, готові до майбутнього
 · "IL, BL, DL – новi циркуляцiйнi помпи WILO" ("М+Т" №07.2001)
 · "Станцiї пожежогасiння WILO" ("М+Т" №08.2001)
 · "Обладнання для відведення стоків" ("М+Т" №01.2001)
 · "Автоматика керування помпами" ("М+Т" №05.2001)
 · "Високоефективні помпи з низьким споживанням електроенергії" ("М+Т" №01.2002)
 · "Помпи WILO для стічних вод" ("М+Т" №02.2002)
 · "Водопостачання в заміському будинку" ("М+Т" №03.2002)
 · "Досконалість не тільки в помпах" ("М+Т" №04.2002)
 · "Електронне регулювання циркуляційних помп" ("М+Т" №06.2002)
 · "Ефективність систем керування" ("М+Т" №07.2002)
 · "Вибрати помпу нескладно" ("М+Т" №01.2003)
 · "Нове ім’я в сім’ї Wilo" ("М+Т" №02.2003)
 · "Автономне водопостачання" ("М+Т" №03.2003)
 · "Wilo − новини" ("М+Т" №04.2003)
 · "Напередодні опалювального сезону: Новинки від Wilo" ("М+Т" №06.2003)
 · "Reflex Variomat – підтримування тиску i не тільки..." ("М+Т" №01.2004)
 · "Wilo – індивідуальні рішення" ("М+Т" №02.2004)

 Каталог товаров
· КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
· Нагревательный кабель-Тёплый пол
· Насосы, насосные станции
· Расширительные баки, баки-аккумуляторы
· Колонки водонагреватели
· Водонагреватели бойлеры
· Радиаторы
· Регуляторы, автоматика для отопления и водоснабжения
· Тепловентиляторы
· Тепловые завесы
· Фильтры очистки воды, системы обратного осмоса
· Сепараторы воздуха и шлама, гидрострелки
· Полотенцесушители
· Осушители воздуха
· Конвекторы
· Горелки газовые
· Инфракрасный обогрев
· Источники бесперебойного электропитания
· Преобразователи частоты
· Теплообменники
· Ветрогенераторы
· Модульные котельные газовые
· Снаято с производства

 Торговые марки
Все торговые марки

AIRELEC BASIC - электрические конвекторы
AMCOR - осушители воздуха
AQUAFILTER - фильтры
ATLANTIC - электрические конвекторы, водонагреватели
ATOLL - фильтры систем обратного осмоса
BAXI - котлы газовые
BONGIOANNI - газовые котлы
BUDERUS - газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели
DAKON - твёрдотопливные пиролизные котлы
DANFOSS - трубопроводная (запорная) арматура, терморегуляторы, автоматика
DEVI - электрический теплый пол, защита от льда, полотенцесушители, тепловентиляторы...
DREIZLER - горелки газовые
E.C.A. - котлы газовые, конденсационные, твёрдотопливные
ECO - инфракрасные обогреватели
EKOTEZ - осушители воздуха
EMU-WILO - насосы погружные, промышленные насосы
EUROHEAT VOLCANO - тепловые вентиляторы и завесы
EUROTHERM-КОЛВИ - котлы твёрдотопливные стальные, аккумуляционные ёмкости
FLAMINGO - электрические конвекторы
FLAMINGO-AERO - ветрогенераторы
FLOWAIR - тепловые вентиляторы
FRICO - инфракрасные обогреватели, тепловые завесы, тепловентиляторы...
GRUNBECK - фильтры, системы обратного осмоса
HERMANN - газовые котлы
HOTWELL - газовые промышленные котлы
IMMERGAS - газовые котлы
JUNKERS - газовые котлы, колонки (водонагреватели)
KERMI - стальные радиаторы
KORAD - стальные радиаторы
KORADO - стальные радиаторы
KROMSCHRODER (ELFATHERM) - регуляторы, датчики для отопленияи водоснабжения
MOEL - инфракрасные обогреватели
NAVIEN - Газовые навесные котлы
PROTHERM - газовые и электрические котлы, бойлеры
PROTON - тепловентиляторы, системы воздушного отопления
REFLEX - расширительные баки
REGULUS - медно-алюминиевые радиаторы
ROBUR - газовые тепловые вентиляторы
SALMSON - насосы циркуляционные
SAUNIER DUVAL - газовые котлы
SEEPEX - шнековые насосы промышленные
SEITRON - термостаты электромеханические, хроностаты цифровые программируемые
SINPRO - блоки, источники бесперобойного питания
SPIROVENT - сепараторы воздуха и шлама, воздухоотводчики
STROPUVA - котлы твёрдотопливные
SWEP - теплообменники пластинчатые паяные
TATRAMAT - бойлеры (водонагреватели)
THERMAKS - теплообменники пластинчатые разборные
UFO NNR - инфракрасные обогреватели
VAILLANT - водонагреватели электрические проточные
VIADRUS - котлы промышленные газовые, твёрдотопливные, универсальные
VIESSMANN - газовые котлы...
VOLTER - стабилизаторы напряжения
WEISHAUPT - горелки газовые
WESTEN - котлы
WILO - насосы циркуляционные, глубинные, дренажные, насосные станции
АРГУС-СЕРВИС - блочные котельные ТМ (теплогенераторы модульные)
КОЛВИ - котлы газовые жаротрубные
КОНВЕКТОР - конвекторы в пол

 Мой заказ
Для того, чтобы оформить заказ, Вам необходимо сначала выбрать интересующие Вас товары, нажимая кнопку "Купить!". Затем Вы сможете распечатать эту выборку или сформировать заказ.

 Поиск по сайту
Искать:

 Контакты

ЧЕРКАССЫ:

(0472) 65-95-77

(067) 470-03-54
(067) 472-03-77
(067) 474-02-06

Сервисная служба

(067) 538-63-00
(0472) 33-74-41
(0472) 33-74-41
(0472) 65-95-77 (ночью)


 Фото из галереи

Посмотреть все фото

 Статьи и обзоры
"Теплообменник серии SLIM – умный, элегантный, компактный"

"Обладнання для відведення стоків" ("М+Т" №01.2001)

"Преимущества МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ «АРГУС» перед аналогами мини-котельных в Украине" (рус.)

"Weishaupt: новинки та досягнення" ("М+Т", №04.2005)

"Помпи WILO для стічних вод" ("М+Т" №02.2002)

"65 років досвіду DEVІ" ("M+T" №02.2007)

"Отвод продуктов сгорания"

"Danfoss". Новый комнатный терморегулятор CRCP, ("Данфосс INFO" №1,02.2009)

"Новинки и наиболее популярные модели настенных котлов BAXI и WESTEN"

"Системы принудительного канализирования стоков. Обзор рынка" (Журнал "С.О.К." 21.08.2005)


Все статьи и обзоры...


    ТеплоВики
энциклопедия
отопления

Черкассы - Ватутино - Городище - Драбов - Жашков - Звенигородка - Золотоноша - Каменка - Канев - Катеринополь - Корсунь-Шевченковский - Лысянка - Маньковка - Монастырище - Смела - Тальное - Умань - Христиновка - Чернобай - Чигирин - Шпола


Интернет-магазин | Скидка 3% | Статьи | Галерея | Модульные котельные | Документация | Как купить | Доставка | Новости | О нас
Авторское право ТеплоКом © 2007-2020. Все права защищены.
Разработка: Denis A. Cherkasov